yoga life
YOGA LIFE CLUB
ĹĽycie zgodne z zasadami jogi
Wpływ medytacji na zdrowie fizyczne i psychiczne - badania naukowe. (cz. 2)

Yoga Life   »   Medytacja


Wpływ medytacji na zdrowie fizyczne i psychiczne - badania naukowe. (cz. 2)

Dr Sara Lazar, Harvard Medical School: badania prowadzone na 20 ochotnikach, którzy praktykowali medytację od ponad 9 lat dziewięciu lat potwierdziły, iż kora mózgowa w rejonach odpowiedzialnych za pamięć i zdolność koncentracji jest grubsza niż u osób, które nigdy nie medytowały. To pozwala dłużej zachować sprawność intelektualną.


  Zespół lekarzy, Wisconsin Univeristy: medytacja wpływa na wzrost produkcji przeciwciał, a tym samym podnosi odporność. Pomaga przy wielu dolegliwościach psychosomatycznych, takich jak: nadciśnienie, arytmia serca, migrena, bezsenność, niepokój i napięcie wewnętrzne, chroniczny ból, bezpłodność nieznanego pochodzenia itp.

  Dr Bruce O'Hara, Kentucky University: krótka medytacja regeneruje znacznie lepiej niż poobiednia drzemka. Obniża poziom pobudzenia, zwiększa kontrolę nad organizmem i zdolność odpoczynku po wysiłku fizycznym.

  W wielu ośrodkach terapeutycznych na Zachodzie, medytację włącza się w program leczenia uzależnień. Pozwala ona między innymi opanować tendencje do sięgania po alkohol przez alkoholika w sytuacjach problemowych. W miarę trwania praktyki medytacyjnej obserwuje się wzrost postaw abstynenckich u osób przeciętnie pijących - po 2 latach 60% medytujących przestaje w ogóle spożywać alkohol.

  Badania prowadzone nad wpływem medytacji na używanie marihuany wykazały, iż po okresie 3 miesięcy grupa leczona i resocjalizowana tradycyjnymi metodami zmniejszyła używanie marihuany jedynie o 15%, podczas gdy w grupie stosującej medytację uwolnienie się od nałogu zawierało się w przedziale od 50 do 75%. Stwierdzono, że im dłużej badane osoby stosowały medytację, tym bardziej wzrastał stopień uniezależnienia się od marihuany
Zaobserwowano również pozytywne efekty terapeutyczne u narkomanów stosujących tak zwane twarde narkotyki. Po roku codziennie praktykowanej medytacji nastąpiło istotny spadek częstotliwości stosowania środków odurzających - amfetaminy i barbituranów o 96%, środków halucynogennych o 91%, opiatów o 78%.

  Medytacja coraz częściej wykorzystywana jest w pracy terapeutycznej i resocjalizacyjnej więźniów, również w Polsce. Zastosowanie takiego programu owocuje polepszeniem kontaktów więźnia z personelem oraz zmniejszeniem poziomu agresji i napięcia wewnętrznego u więźniów. Osadzeni stają się bardziej refleksyjni, zdystansowani do własnych impulsów emocjonalnych, rozwijają większą empatię, poczucie odpowiedzialności. Niejednokrotnie dzięki medytacji znajdowali dla siebie nowy model życia po zakończeniu kary.

  Medytacja zwiększa poczucie harmonii umysłu, akceptację i pewność siebie, zwiększa łatwość bycia "tu i teraz", zmniejsza podatność na stres, obniża poziom lęku, zwiększa empatię i spontaniczność.

  Badania kliniczne prowadzone z grupą 165 pacjentów z rozpoznaniem stanów lękowych, po zastosowaniu ćwiczeń jogi i medytacji przez okres 6 tygodni wykazały, iż nastąpiła poprawa w 68% przypadków, depresji - w 71%, w histerii – 67%. Chorzy na depresję stosujący medytację dwukrotnie rzadziej mają nawroty choroby, niż przy samej terapii kognitywnej (poznawczej).

  Prowadzone w Polsce badania nad rozwojem osobowości wykazały, iż osoby medytujące charakteryzują się niższym poziomem narcyzmu i egocentryzmu. Charakteryzują się wyższym poziomem poczucia sensu życia, większą zdolnością wczuwania się w przeżycia innych ludzi, wzrostem otwartości na doświadczenie oraz wzrostem zdolności do realizacji swoich wewnętrznych potencjałów.


Podsumowując - regularne stosowanie medytacji:

- normuje ciśnienie krwi;
- zwalnia akcję serca;
- pomaga w redukcji bólu wywołanego migreną, chorobami wrzodowymi, artretyzmem;
- obniża poziom mleczanów we krwi, dzięki czemu redukuje poziom lęku;
- wpływa zapobiegawczo na powstawanie chorób psychosomatycznych;
- poprawia nastrój poprzez zwiększenie produkcji serotoniny;
- likwiduje napięcia mięśniowe;
- wzmacnia system immunologiczny;
- reguluje przemianę materii;
- zmniejsza zapotrzebowanie organizmu na tlen;
- wspomaga terapię bezsenności;
- poprawia stabilność emocjonalną;
- rozwija kreatywność;
- uwalnia od stresu;
- uodparnia na stres;
- pomaga w zachowaniu jasności myślenia;
- poprawia pamięć;