yoga life
YOGA LIFE CLUB
ĹĽycie zgodne z zasadami jogi
Dlaczego wegetarianizm - względy ekologiczne

Zostań Wege   »   Dlaczego wege


Dlaczego wegetarianizm - względy ekologiczne

Inna ceną jaka płacimy za jedzenie mięsa jest zanieczyszczenie środowiska. Rzeki i strumienie są zanieczyszczone w dużym stopniu odpadami i ściekami z rzeźni oraz przetwórni mięsa. Źródła świeżej wody na naszej planecie są nie tylko zanieczyszczane, lecz również w szybkim tempie ulegają wyczerpaniu i staje się rzeczą coraz bardziej oczywistą, że szczególnie rozrzutny w tym względzie jest przemysł mięsny.


Hodowla zwierząt jest niezwykle nieefektywnym sposobem produkcji żywności. Kilogram po kilogramie, o wiele więcej zasobów jest wymagana przy produkcji mięsa niż przy produkcji żywności pochodzenia roślinnego.
Hodowla zwierząt pochłania:
- kilkukrotnie więcej powierzchni ziemi niezbędnej do uprawy zboża na karmę
- kilkukrotnie więcej wody do uprawy tego zboża jak również bezpośrednio przy hodowli zwierząt


Woda
Georg Borgstrom podkreśla, że rzeźnie powodują 10krotnie większe zanieczyszczenia niż obszary zurbanizowane i 3 krotnie większe niż obszary przemysłowe. W książce populacja, zasoby i środowisko Anna i Paul Ehrlichowie dowodzą, ze otrzymanie 1kg pszenicy wymaga jedynie 27 litrów wody, podczas gdy na wyprodukowanie 1kg mięsa potrzeba ok 1135-2724 litrów wody.
Według „Nesweeka” „Woda potrzebna do wyhodowania jednego 450-kilogramowego byczka pozwoliłaby zwodować́ niszczyciel”. W roku 1973 new York post ujawnił szokujące nadużycie tego najwartościowszego zasobu natury. Jedna rzeźnia kurcząt wykorzystuje ok 455 mln litrów wody dziennie, co jest ilością, która wystarczyłaby do zaopatrzenia w wodę miasta liczącego 25 000 mieszkańców.
Obecnie zamieszkuje ziemię około 1,28 miliarda bydła. Ilości te utrzymywane są̨ nienaturalnymi metodami, by zaspokoić́ rosnące zapotrzebowanie na wołowinę̨. Łączna waga tych zwierząt jest większa niż̇ waga całej ludzkiej populacji. Ich wielka liczba (a w konsekwencji spożycie znacznej ilości zasobów ziemskich) jest jednym z głównych powodów zniszczenia środowiska naturalnego.

Zanieczyszczenie środowiska
Hodowla zwierząt produkuje ogromne ilości zanieczyszczeń, wielo-! wielokrotnie więcej niż produkcja żywności roślinnej. Dodatkowym problemem jest to, że odpady te są bardzo niebezpieczne dla środowiska, często są nieodpowiednio oczyszczone i wpuszczane są bezpośrednio do rzek, do ziemi zatruwając wodę pitną i glebę uprawną.

Cytując za UN, Food and Agriculture Organization w Chinach hodowla świń odpowiedzialna jest za 90% fosforu i 42% azotanów wpuszczanych do Morza Południowochińskiego.
http://www.fao.org/newsroom/en/news/2006/1000219/index.html

Gaz cieplarniany / metan
Jak donosi UN miliony farm hodowlanych na całym świecie generuje 18% całej emisji gazów cieplarnianych - to więcej niż wszystkie samochody autobusy i samoloty razem wzięte.
http://www.nytimes.com/2008/12/04/science/earth/04meat.html?_r=1&scp=1&sq=emissions%20meat&st=cse

To tylko kilka problemów związanych ze zgubnym wpływem przemysłu mięsnego na stan naszego środowiska, możesz o nich przeczytać nie tylko na stronach propagujących wegetarianizm, ale również na oficjalnych stronach rządowych jak UN.org etc.