yoga life
YOGA LIFE CLUB
ĹĽycie zgodne z zasadami jogi
Medytacja w medycynie psychosomatycznej

Yoga Life   »   Medytacja


Medytacja w medycynie psychosomatycznej

Walka ze stresem – to chyba najpopularniejszy powód, dla którego wiele ludzi rozpoczyna swoją przygodę z medytacją. I nie bez powodu – już od XIX wieku wiadomo, że medytacja tak skutecznie pomaga w walce z przewlekłym stresem, że oficjalnie dodano ją do arsenału tzw. medycyny psychosomatycznej.


Medycyna psychosomatyczna
W 1818 niemiecki psychiatra J. C. Heinroth jako pierwszy postawił hipotezę o psychicznym podłożu wielu fizycznych dolegliwości. Stworzył on termin „psychosomatyczny”. Poglądy Heinrotha rozwinął, a także poparł licznymi badaniami klinicznymi Franz Alexander, uznany oficjalnie za “ojca” medycyny psychosomatycznej.

Na początku XX wieku jako pierwszy udowodnił on istotny wpływ czynników emocjanalnych na powstanie choroby wrzodowej żołądka. Jego badania stanowiły duży zwrot w poszukiwaniu genezy wielu chorób, a co za tym idzie sposobów zapobiegania oraz leczenia. Alexander odkrył, że z czynnikami emocjonalnymi bardzo silnie związane są takie schorzenia jak: astma oskrzelowa, nadciśnienie tętnicze, dysfunkcje układu sercowo-naczyniowego, reumatyzm.

Wyniki swoich badań opublikował w roku 1950 w książce Psychosomatic Medicine, definiując chorobę psychosomatyczną jako chorobę, w której powstaniu wiodącą rolę odgrywają czynniki psychiczne, przy czym najsilniej działającym czynnikiem jest długotrwały stres.

Od tego momentu medycyna psychosomatyczną zaczęło interesować się coraz więcej lekarzy. Człowiek przestał być traktowany jako zbiór odrębnie działających organów. Podczas stawiania diagnozy i ustalania kierunku leczenia zaczęto brać pod uwagę nie tylko bezpośrednie dolegliwości fizyczne, ale analizowano również sytuację życiową, relacje społeczne oraz oczywiście poziom stresu w jakim znajdował się pacjent. Do procesu leczenia farmakologicznego często dołączane są sesje terapeutyczne, zajęcia relaksacyjne czy medytacja.
Obecnie do najbardziej znanych i, niestety powszechnych, chorób psychosomatycznych zalicza się:
- zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia)
- choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
- migreny
- zaburzenia snu.