yoga life
YOGA LIFE CLUB
ĹĽycie zgodne z zasadami jogi


Stowarzyszenie Yoga Life Club


Prezes zarządu: Dorota Ciźla

Siedziba i adres korespondencyjny:
Stowarzyszenie „YOGA LIFE CLUB”
Maszkowo 10d/2
75-640 Koszalin

NIP: 4990671800

REGON: 380253979

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 17 maja 2018 r.

telefon: 799 066 056

e-mail: biuro@yogalifeclub.pl

Konto bankowe:
mBank
56 1140 2004 0000 3802 7767 4655

Statut Stowarzyszenia